هتاکی یا شجاعت؟

 مناظره تمام شد!
 دمل چرکینی که بعد از چند سال سر باز کرد !
 مافیای قدرت و ثروت یا جریان پرونده ساز و چماق بدست؟


 چند نکته به ذهنم رسید در مورد مناظره...


 1- موسوی بیانی بم و گاه نامفهوم داشت در حالیکه احمدی نژاد  پر انرژی و حماسی صحبت میکرد.


 2- موسوی به خوبی گوش میداد اما یادداشت برداری در ابتدای برنامه نمیکرد.


 3- از همان ابتدای برنامه احمدی نژاد خنده های تلخ عصبی روی لبانش نقش بسته بود!


 4- شروع صحبتها با فرار رو به جلوی احمدی نژاد آغاز شد و با ارائه آماری از دولت میرحسین خواستار پاسخگویی موسوی شد و این درحالی بود که آن زمان موسوی فقط یک نخست وزیر بود و رهبر فعلی،رییس جمهور آن زمان بود!


 5- موسوی در مورد آمارهای ارائه شده توسط احمدی نژاد پاسخهایی چون بحران جنگ و قیمت پایین فروش نفت را نداد.


 6- احمدی نژاد در حالیکه خود را قانونمند نامید توجهی به قانون ابتدای مناظره که قرار بود صحبت از افرادی نشود که حضور ندارند  نکرد!


 7-احمدی نژاد نزدیک به سه بار صحبتهای میرحسین را قطع  کرد که حاکی از عدم احترام به وقت رقیب خود بود!


 8- در انتهای برنامه احمدی نژاد با غرغر کردن زیر لب عصبانیت خود را نشان داد!


 9- در انتهای برنامه موسوی صدای خود را بلند تر کرد که با توجه به تاثیرگذاری دقایق پایانی مناظره اقدام صحیحی بود.


 10- احمدی نژاد در قسمتی از مناظره در مورد بسته نشدن روزنامه ها در دولت نهم  و نامه تونی بلر به ایران در مورد آزادی ملوانان دمطالبی را بیان کرد که طبق دینی که ادعای مقید بودن به آن را دارد دروغ ،گناهی کبیره محسوب میشود!


 11- احمدی نژاد با وعده ی افشاگری در مورد کسانی صحبت کرد و آنها را حامیان موسوی خواند که موسوی دفاعی در مورد آنها نکرد که با توحه به این مساله توانست وقت خود را صرف  نقد عملکرد دولت کند نه افراد غایب.


 12- احمدی نژاد با تهدیدی از جنس کودکان (با تکرار سه بار کلمه بگم؟بگم؟بگم؟ به صورت تهدید) مساله ی مدرک تحصیلی همسر موسوی را به میان آورد و این در حالی بود که برای اثبات آن چیزی ارائه نکرد.


 13- احمدی نژاد از ابتدای سخنرانی پیکان تیز انتقادات خود را به سمت هاشمی نشانه رفت و سعی کرد با استفاده از موج چهار سال قبل نظر عوام را به سمت خود جلب کند.


 14-  احمدی نژاد با صحبت در مورد تعدادی از مسئولین نظام در جلب نظر مخالفین نظام بسیار موفق عمل کرد.


 15- تقابل این دو نفر بیشتر تقابل روحی و روانی بود تا تقابلی علمی و بر اساس آمار و ارقام .


 16 - احمدی نژاد در حالب صحبت از حمله ی منتقدین در طول پهار سال کرد که مخالفین او نه رسانه ی ملی،نه روزنامه های زیاد (روزنامه های مخالف یکی پس از دیگری بسته میشدند مثل کارگزاران و ایران و شرق و ...)،نه سایت های تحلیلی یا خبری بصورت گسترده(با عبارت دسترسی به این سایت امکان پذیر نمیباشد قطعآ زیاد روبرو شده اید!) ، و نه تریبون نماز جمعه را در اختیار داشته اند!

 

 17- اشاره ی  انگشت موسوی به احمدی نژاد و اینکه به او گفت ساکت (زمانی که حرفهای میرحسین را ناتمام گذاشت) شاید برای حامیان میرحسین همان گل طلایی بود که در انتظارش بودند!


 نتیجه :


 بنظر من مناظره برنده نداشت.طرفداران موسوی شخصیتی آرام  را از او میطلبیدند که چاشنی مظلومیت هم به آن اضافه شد و طرفداران احمدی نژاد هم به دنبال قهرمان سازی بودند که حرکت احمدی نژاد نظر آنها را تامین کرد!


 سوالاتی که برای من پیش آمد:

  * چنانچه آقایونی که اسم بردند تخلفی داشتند چرا احمدی نژاد علیه آنها در مراجع قضایی اقامه دعوی نکرده؟

 * اگه آقایونی که نام برد انقدر قدرتمند بودند چرا اجازه ی ماندن احمدی نژاد را دادند؟


 * آقایون با قدرت و ثروتی که در احتیار داشتند در انتخابات 84 چرا تقلب نکردند؟در دور اول اختلاف رای آقای احمدی نژاد و نفر سوم در حدود فقط 300 هزار رای بود...آیا تقلب امکان پذیر نبود؟


 * تعریف تهمت واقعآ چیست؟

لینک صفحه