پوشش خبری صداوسیما در 1 اسفند!

.

.

.

 تلویزیون ضرقامی (شبکه خبر ) ساعت 18  یکشنبه 1 اسفند
 [تومسیر هایی از شهر پر پلیس و ... و تجمعی انگار قرار بوده برگزار بشه]


مجری شبکه خبر : هموطنان عزیز ، این ایام بعلت نزدیک بودن به عید نوروز ، همونطور که میدونین خیابانها شلوغه و مردم مشغول خرید هستند از این رو میخوایم ارتباطی زنده برقرار کنیم با همکارمون در سطح شهر [ارتباط صوتی!!] تا از اوضاع احوال مردم تو این شبها بگه![خوب چرا تصویری پخش نمیکنین!؟]
 
 ارتباط زنده صوتی در سطح شهر : بله سلام عرض میکنم و تبریک میگم میلاد حضرت محمد رو . من همراه خانواده رفتم برای خرید شب عید و دارم الان با موبایل صحبت میکنم و خیلی اتفاقی همکارانمون رو موبایلم تماس گرفتند و  از من خواستند گزارش تهیه کنم همین رو بگم که خیابونها خیلی شلوغه و مردم حال و هوای خاصی دارن و خرید میکنن من الان تو میدون فردوسی وایستادم و سمت انقلاب رو هم دارم میبینم و مردم برای خرید اومدن.[منظورش این بود شلوغی بخاطر خریده و ضمنا فضا امنیتی نیست و همه خوشحالن!]
 ...

 من الان با یکی از هموطنان صحبت میکنم که این عزیزمون هم از سطح شهر خبر بده[!!]
 [فرض کنید تو خیابون دارین راه میرین و یکی با موبایل میاد سمتتونو خفت میکنه شما رو که با موبایلش صحبت کنین در مورد چیزی و شما هم اصلا سوالی نمیپرسین و اون هم نمیگه خبرنگاره و  تعجب هم نمیکنین! ]

[خلاصه ...!]

 مجری شبکه خبر : با یکی دیگه از همکارانمون هم میخوایم ارتباط تلفنی در سطح شهر  برقرار کنیم  .


 یک ارتباط زنده صوتی دیگر در سطح شهر : بله سلام عرض میکنم و تبریک میگم میلاد حضرت محمد رو . من الان  همراه خانواده رفتم برای خرید شب عید و دارم الان با موبایل صحبت میکنم و خیلی اتفاقی همکارانمون از من خواستند گزارش تهیه کنند  [دقیقا همون حرفای نفر قبل رو تکرار میکنه! به همون شکل!] همین رو بگم که خیابونها خیلی شلوغه و مردم حال و هوای خاصی دارن و خرید میکنن . من الان تو انقلابمو مردم برای خرید اومدن و ضمنا خیابونها هم خیلی آرومه ! [این خیابونها خیلی آرومه پیام زیرپوستی کل داستانی بود که ساختن و واستون تعریف کردم وشاید که دیده باشین!]
 

 +  ببخشین مثل اینکه آقای  ضرقامی فکر میکنه من گاوم!اگه شما نظر دیگه ای دارین بهشون بگین آخه داره بهم برمیخوره !

    پيام هاي ديگران ()