شما بگین؟!

 

.

.

.

نه اینکه چیزی واسه نوشتن نباشه!

اتفاقا هست!

اما دقیقا نمیدونم باید کدومشون رو مسخره کنیم!

مثلا به اخبارشون بخندیم که سوریه رو فراموش کردن و بحرین بحرین میگن!

به بصیرتشون بخندیم با این داستان رییس جمهورشون و مصلحی ...!

به چیشون  بخندیم واقعا؟!

چرا به فکر ما نیستن که کار و زندگی هم داریم بخدا!

 

 

+ واقعا نمیدونم چطوری وقتم رو باید تقسیم کنم ! شاید اصلا ننوشتم یا خیلی خیلی کم نوشتم...

    پيام هاي ديگران ()