مکتوب!

.

.

.

شیرزاد

 

بی فایدس...
 هیچ نتیجه ای نمیده 45 دقیقه فکر کردن برای نوشتن 2 تا جمله !
  مرگ رو من تجربه نکردم،شمایی هم که این رو میخونی تجربه نکردی...


مرگ چیز غریبیه برای ما...

حس بدیه وقتی کسی که کمی میشناختیش دیگه تو این دنیا وجود نداره
   و  اون رفته اما لینکش میمونه و نوشته هاش و شادی هاش و غم هاش...


فیسبوک شیرزاد

وبلاگ شیرزاد(مکتوب)

    پيام هاي ديگران ()