يا کامل بخوانيد يا اصلا نخوانيد!!!!!

تبريک به مناسبت .......

تبريک به دادکان( عضو هيئت مديره پزسپوليس و رئيس فدراسيون): بله ... اين تبريکبه آقای دادکان با اين برنامه ريزی در مورد بازيها  و درضمن يه وقت فکر نکنين دادکان پرسپوليسيه ها!!!

تبريک به زمان آبادی(سخن گوی فدراسيون فوتبال): بله ... اين تبريک رو به ايشون ميگيم با اظهارات کارشناسی مبنی بر تغيير زمان بازی پاس و سپاهان ! او گفته بود:پرواز جده - تهران کمتر از ۴ ساعت است و تاثيری بر بازيکنان سپاهان نخواهد داشت

تبريک به علی کاظمی( دبير اجرايی ليگ برتر): بله... اين تبريک واقعا شايسته ايشونه که با اين برنامه ريزیهای غلط،! که من فکر نميکنم هيچ تيمی تو لائوس هم مجبور باشه بدون تمرين به مصاف حريفش بره!!!

تبريک به آقای رحيمی مقدم(داور بازی پرسپوليس و ذوب آهن) : بله ... اين همان داوری است که در بازی برگشت استقلال و پاس ، از گرفتن ۱ دقيقه مانده وقت اضافه خودداری کرد و اين همان داوری است که در بازی چندين روز گذشته ذوب آهن و پرسپوليس نه تنها گلمحمدی رو اخراج نکرد بلکه يک ضربه پنالتی و نيز اخراج آرمناک رو به بگوويچ هديه کرد و البته پرسپوليس رو از بحران خارج کرد!!!

تبريک به استقلال اهواز : اين تبريک انصافا و جدا از اين شوخيهای بسيار تلخ، کاملا

بجاست و به اميد اينکه پاس تهران با توقف پاس در تهران موجبات قهرمانی استقلال

تهران  را فراهم آورد . همانطور که من امروز در روزنامه ها خواندم که شفيع زاده گفته

بود : با شکست پاس قهرمانی را دوباره به استقالل باز می گردانيم

 

از بازی بسيار ضعيف تيم استقلال به راحتی نميشود گذشت .... به اميد تساوی يا

شکست پاس در هفته ۲۶ و پيروزی استقلال تهران در مقابل پگاه و در نهايت قهرمانی

تيمی که الحق شايسته قهرمانيست اگر چه ظلم هايی در حق استقلال شده ....

اما  ... اما  ...   خدا با ماست

    پيام هاي ديگران ()