با سلام.
 
دربی چيز خاصی نداشت..تا دقيقه ۳۰ همديگر را ميزدندو از دقيقه ۳۰ تا ۸۰ استقلال حمله ميکرد و ۱۰ دقيقه انتهايی نيز پرسپوليس از نتيجه تساوی خود دفاع و بازی را در دست گرفته بود.شوت فکری مهمترين صحنه ديدار بود.
 
دربی ۵۷:
۱-پروين و سوبل اعلام کردند استقلال شانس آورد و پرسپوليس برتربود!
اين دو نفر گرچه شعور تحليل بازی را ندارند اما چه خوب بودنيم نگاهی به آمار انتهای بازی می انداختند.(البته اگه بقول پروين سوات داشتن!!!)
 
۲-چه خوب بود مهدی شيری در نيمه دوم وارد بازی ميشد.
 
۳-سانتر دقيقه ۳۰ نيکبخت نزديک بود بار ديگر بهروز رهبری فرد را وادار به گلزنی کند!!!
 
۴-علی منصوريان و فکری ستاره بازی بودند و کريم باقری اين گفته را تاييد کرد.
 
۵-رفتار سامره هنگام تعويض شايسته بازيکن حرفه ای مثل او که در کالچو بازی کرده نبود.
 
۶-ظاهر علی انصاريان بسيار جالب توجه بود و من رو ياد دختر بچه های ۵ ساله ميانداخت .البته اگه علی آقا موهاشو بلند تر کنه ميتونه مثل جودی ابوت دوتايی هم ببنده!!!(کلاس نيکبخت کجا ... اين جوات کجا!!!)
 
۷-اشتباهات داوری نيز  با دو آفسايد اشتباه که فرزاد و نيکبخت را تک به تک ميکرد به ضرر ما بود.
 
۸- در انتهای بازی تماشاگران استقلال شعار ميدادند:بهروز ما گل ميخوايم!!
 
۹-سوبل بعد از بازی ادعا کرد:هيچ جای دنيا چنين گلهايی را آفسايد نميگيرند!!!(پس آفسايد رو منگول بودند قانون کردن..!)
 
۱۰-پروين گفت: گل جباری مثل گل سامره به پاس بود!!!(پس نصرتی که با سامره تو يه خط بود افغانی لگد ميکرد..!!!)
 
اين هم بازی به روايت تصوير:
استقلال - پرسپولیس

پژمان وحشی شده!!!

استقلال - پرسپولیس
 
علی جون فيلمشه..ولش کن!!!
 
استقلال - پرسپولیس
 
بدون شرح!!
 
استقلال - پرسپولیس 
 
پروين بادت باشه!!!امير سرورته!!!
 
استقلال - پرسپولیس
 
ولش کن پيروز..بذار هر چی ميخواد گل آفسايد بزنه!!!
 
 
يحيی ما گل ميخوايم!!
 
(عکس انتهايی مربوط به وبلاگ http://alireza-nikbakht.persianblog.ir)
 
علی انصاريان...زی زی گولوی ايران!!!
واحدی       ....... مالدينی!!!!!!!!!!     
 
در انتها تعداد کثيری از دوستان بخاطر اخبار دربی تشکر کردند که بنده هم متقابلآ دست آنها را ميبوسم.و در ماه رمضان از همگی التماس دعا دارم.

    پيام هاي ديگران ()