پيروز استقلال را پيروز کرد.

سلام وعرض تبريک (البته بردن پرسپوليس تبريک که نداره؟  )

اول از همه خيلی جالب بود که سفارشات رضا قياسی به ايوانف  اگر چه به طور کامل اجرا شد اما مثمر ثمر واقع نشد!!! البته پرسپوليس توانايی حفظ دو هديه داور را نداشت گل اول که اصلا کرنر نبود...و گل دوم هم که اشتباه سهوی آفسايد ...خيلی جالبه به نظر ميرسه اشتباهات فقط برای ماست و لی مديون هستين اگه شما هم فکر کنين دادکان پرسپوليسی بوده ها؟؟ (فدراسيون لنگی نميخوايم ..نمی خوايم...)فقط من موندم که چرا در بازی داربی هيچ وقت اشتباهات داوری به نفع ما نيست؟!!!

ولی خدا وکيلی از اول بازی استقلال برتز بازی ميکرد وگل اول فقط روی تيزهوشی عنايتی بود ولی بعدش که گل اول رو خورديم خيلی عصبانی بودم چون داور کرنر نادرست اعلام کرد  و بعدش هم که گل آفسايد انتظاری که از فرط خوشحالی يه ۳۰-۴۰ کيلومتر دور استاديوم دويد البته بچه حق داشت چون تو خواب هم نديده بود به قهرمان آسيا گل بزنه!!!( و يا بقولی داشت خودشو ...)ولی من که ديگه کار رو تموم شده دونسته بودم که حاج محمود آرپی چی زن باز هم محمدی رو به تور منگنه کرد(وقتی تکرار گل رو ديدم تازه متوجه شدم محمدی چه لايی خورده!!!)!!اونموقع خيالم از نباختم راحت شد ولی به بابام هم گفتم که با اين داوری مساوی هم بگيريم خوبه ... شجاعت گلادياتور های آبی پوش بيشتر از اين حرفها بود و طی ۴ دقيقه در وازه پرسپوليس رو مورد آماج حملات قرار دادند تا اينکه پيروز سر طلايی کاری رو کرد که فرياد من رو به آسمانها برد...داشتم رو سانتر آخر فرزاد نذر ميکردم که پيروز منو مجبور کرد نذرم رو ادا کنم! ولی خيلی آدم شاکی ميشه از اينکه با اسامی کولينا و فريسک بازی ميکنند( يا بقولی اسم و فاميل بازی ميکنند!) و در نهايت به ايوانف و هريناک و ... راضی ميشن البته حق دارند چون کولينا که مسخره نيست به سفارشات آقايان گوش کنه!به هر حال فقط  لطف خدا بود و مطمئنا دعای خير شما استقلالی های عزيز  که از جهنمی که والنتين ساخته بود جون سالم بدر برديم .

در انتها انشا ال... در آپديت بعدی سالروز افتتاخ وبلاگ رو جشن ميگيريم...

و شعاری که فکر ميکنم پرسپوليسی ها رو آتيش ميزنه:

 

 

      استقلال با غيرت

 

در انتها لطفا من رو راهنمايی کنين که آيا دو عکس بالا را مشاهده ميکنين؟

    پيام هاي ديگران ()