OnCe UpoN a tiMe In IRAN

 


نقدی بر مناظره ی میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد

(کلیک کنید)

*

*

* گویند که در خرداد امسال .............. آنکه ببرد تا چهار سال کند حال!


 برای مشت بر دهان استکبار  ..........  ملت رای میدهند بسیار و بسیار


 دشمن نمیبیند دموکراسی رو هر سال؟....قافیه ها هم جور نمیشود حتی به اجبار!


 من که عاشقشم،دموکراسی دینی.... کور بشی توئی که نمیتونی ببینی


 این چهار سال که همش عشق و حال بود و آزادی ..... مخصوصآ وقتی که میبستن این روزنامه های دوم خردادی!


 از ارزونی گوجه فرنگی و گشت ارشاد .......ملت انقلابی شد بسی شاد


 از قیمت مسکن و سهام عدالت .....نشست رو لب مردم لبخند رضایت
 

از روابط عالی با ونزوئلا و سومالی ....همه ی تحریم ها  یکی یکی شدند ماستمالی


  از فحشا و دانشگاه زنجان .....از پور رحیمی و مرحوم کردان!


 از دکترای جعلی و سهمیه کنکور......ترور با اشعه ی ایکس و  داشتن هاله ی نور!


 از سفر های انتخاباتی-استانی .....دوستی با اسرائیل به قول مشایی!


 از آوردن نفت سر سفره.... اونا که نگفتن و هر کی گفته ...خورده! (غلط کرده!)


 یه دستاورد خوب بود به اسم امید ......که اونم از کشور رفت و پرید!


   از سهمیه بندی بنزین و  برق.....افت فشار گاز در هوای سرد
 

از نایابی پودر لباسشویی و ریکا ....... شعار همیشگی مرگ بر امریکا
  

بخاطر استکبار و صهیونیست و دشمن... سرنوشت گزارش دیوان محاسبات شد مبهم

 

 نوشتن نامه های بی جواب...کمک به اففانستان و عراق چه بی حساب و کتاب


  سه بار عوض شدن مربی تیم ملی..... بیشترین برکناری یا وزیران مستعفی


 خلاصه که چنین گذشته بر ما.... کلامم را تمام کنم  همینجا! 


 رای بدین به رییس جمهور وقت .... در عوض سوژه هایی داریم واسه چهار سال بعد!


(به دلیل نبود رسانه،  انتشار این اثر بلامانع است!)

    پيام هاي ديگران ()