شناسایی خس و خاشاک...

*

*

*

 از آنجایی که سایت گرداب متعلق به سپاه اقدامی  خیر خواهانه برای شناسایی عوامل اغتشاشگر  کرده و از ملت غیور درخواست کرده که عکس از اعتشاشگران بفرستند لذا من هم تعدای از عکسها را در اختیار این برادران قرار میدهم تا  با آنها برخورد قاطع صورت بگیرد تا بدانند این انقلاب را از سر راه نیاورده ایم که هرکسی به آن تعرضی کند و دشمن بداند که ملت ما یکپارچه است و با این اختلافات درون خانوادگی وحدتش سست نمیشود!

 عکس شماره یک


 این عکس مربوط به خانمی کهنسال است و از آنجا که در لباسش رگه هایی از رنگ سبز مخملی دیده شده و عوامل استکبار تصویری از عامل براندازی نرم را به دستانش داده اند ، از چهره اش پیداست که تعدای از سطل زباله ها را به آتش کشیده و در حال متواری شدن است.

عکس شماره دو


  این تصویر مربوط به اوباشی جوان است که خود را به نابینایی زده و در عکس پیداست که چماقی نیز در دست دارد.


 عکس شماره سه


 حقیقتش من تعدای خانم مشاهده نموده بودم که شبیه به هیلاری داف بودند ! فقط بمنطور اینکه به وظیفه ی شرعی خودم عمل نموده باشم این عکس را جهت تنویر افکار عمومی و ارائه ی سرنخ عرضه میکنم.


 عکس شماره ...(شماره ندارد!)


 این عکس مربوط به خانمیست که خودش را به کشتن زد تا رسانه های بیگانه در مورد مهرورزی ما لجن پراکنی کنند.


 عکس شماره چهار


 این خانم شهید رجایی است که بارها حمایت خود را از خاتمی و موسوی اعلام کرده بود و به قم هم جهت دیدار با مراجع سفرهایی داشته و سفر کردن بیمورد نشانه ای از اصلاح نکردن الگوی مصرف و لذا اغتشاش است.

 عکس شماره پنج


  این عکس اراذلی است که خود را به ترکیدن زده !  و این کار را با همکاری رسانه های ضد انقلاب انجام داده.


 عکس شماره شش


 این خانم فرناز قاضی زاده است که در شبکه ی بی بی سی با خواندن اخبار مربوط به ایران مردم را تحریک و تهییج به اغتشاش کرد.


 عکس شماره هفت


 این عکس عامل اصلی اغتشاشات اخیر است که با امریکا گره خورده و سعی در براندازی نرم داشت . او بعد از اینکه معجزه ی الهی درمورد تا نخوردن برگه های رای و نداشتن رای باطله در شمارش 35 میلیون رای و مشارکت بیش از 100 % در بیش از نیمی از حوزه ها را دیده باز هم سعی کرد با هماهنگی های از پیش انجام شده اعتراضات را به کف خیابانها بکشد.


 عکس شماره هشت


در این عکس آقایی  زیر موتور این برادر غیور رفته و سعی در پنچر کردن موتور و آتش زدن بانک دارد و اگر به عکس توجه شود مشاهده میکنید که دو برادر غیور دیگر از او باتوم و لانچیکو گرفته اند!


 عکس شماره نه


این عکس را خودم گرفتم و شهادت میدهم که این آقا با پا به در منزل افراد لگد میزد و پا به فرار میگذاشت!


 عکس  شماره ده


 در این عکس تعدای از اراذل و اوباش در لباس تیم ملی با مچبند های سبز بازی کردند که ماموران گمنام امام زمان بین دو نیمه پی به نیت سوء این افراد برده و مچ بندها را از دستشان خارج کردند و بعد از دو نیمه هم خود بازیکنان را برای همیشه از تیم ملی خارج کردند!


 عکس شماره یازده


 از آنجایی که چیزم یعنی دماغم سوخت وقتی نتوانستم این خانم را شناسایی کنم خواهشمندم که عکس هاله ی قرمز گرفته را شناسایی کنید.غلو نمیکنم ها !


 عکس شماره دوازده


 در این عکس فردی مشاهده میشود که پس از برخورد صورتش بطور اتفاقی با جسم سخت به این وضعیت دچار شده و البته از آنجاییکه در نهایت این اقدام موجب تحریک افکار عمومی و تشویش اذهان و البته دادن سوژه به رسانه های ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده شد  لذا این فرد برای شناسایی  و اعتراف به آموزش براندازی نرم در کشورهای حوزه ی خلیج فارس معرفی می شود.


 عکس شماره سیزده


 در این تصویر، پدر گمراه و خائن و مزدور کودک ،  او را پوشک نکرده تا در خیابانها ایجاد اختلال و اختلاف و تفرقه کند و دستاوردهای دولت نهم را زیر سوال ببرد .


 عکس شماره چهارده :


  بدون شرح !


مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

    پيام هاي ديگران ()