.....

 

 

 

آنهایی که جهتدار می چرخیدند و منی که بی جهت می چرخیدم!

 

 

 

 گفتم که بوی زلفت ..گمراه عالمم کرد

 

ای گنج نوش دارو...بر خستگان گذر کن...

مرهم به دست و مارا..مجروح میگذاری...

 

رویای شیرینی بود...هنوز هم باور ندارم!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید