اس اس محبوب ما همينه همينه!!!

با سلام و تبريک به مناسبت پيروزی پر گل استقلال در مقابل شموشک نوشهر.35.gifدر رابطه با بازی بايد عرض کنم که خط دفاع عالی بود 35.gifو خط حمله نيز خوب بود اما به هر حال با توجه به ۱۳ موقعيت خطرناک زدن سه گل خيلی کم بود .15.gif اگه موافق باشيد بنده از ۵ نمره در اين ديدار به بازيکنان استقلال نمره دادم پس با هم ببينيم:22.gif

 طالبلو (۵)35.gif - صادقی (۵)35.gif-قربانی(۵)35.gif-حقدوست(۴)35.gif-امير آبادی(۴)35.gif-نيکبخت(۲)28.gif - منصوريان(۵)35.gif- فکری(۵)35.gif-عليرضا اکبرپور(۳)35.gif- فرد ملکيان(۲)28.gif-سياوش اکبرپور(۵)35.gif-بائو(۲)34.gif-مجيدی(۳)28.gif-سامره(۵)35.gif.امير قلعه نوعی(۴)35.gif.

در انتها بازی سه نکته جالب داشت:  نکته اولی اينکه رامين محرم نژاد بازيکن اسبق اميد استقلال از بازی اخراج شد و در حال خروج آن صحبت بسيار زشت رو بر زبان خود آورد که قطعا کميته انضباطی با او برخورد ميکند .

و نکته دوم : بازی بسيار ضعيف واحدی نيکبخت(البته نيکبخت قطعا مثل هميشه در بازی های بعد جبران خواهد کرد...واحدی..مالدينی.10.gif..) بود که متاسفانه با تعويض قلعه نوعی همراه نشد و بازی بسيار عالی سامره که نشان داد امير خان در مورد او اشتباه ميکرده و بازی بائو و اکبر پور(عليرضا) برای شروع بد نبود اما چه خوب بود فرد ملکيان15.gif مهاجم کهنسال استقلال ديگر به ميدان نرود البته با توجه به وجود سامره و سياوش و عنايتی .و در ضمن عده ای از دوستان از گيلائوری06.gif پرسيدند که بايد بگويم او مصدوم است و شايد به بازی سايپا برسد .

و نکته سوم : ديده شد در انتهای بازی عده ای از تماشاگران با فرياد سر ور هر چی لنگيه تيم را تشويق ميکردند که عده ای ديگر شعار آنها را نا تمام ميگذاشتند و فرياد سی سی سی ثانيه يا سامره را سر ميدادند!!!

به اميد موفقيت مقابل سايپا که با انگيزه امير آبادی و کاظمی اين تيم شکست خواهد خورد .پيش بينی من  : استقلال ۲ سايپا ۱

/ 1 نظر / 8 بازدید
اس اس

سلام .. اس اس چيکارش کرده؟