...

.

.

.

من همیشه هر چهارسال یه بار ، اونم آخرای سال فک میکنم عاشق شدم!
عین جام جهانی!
آخرش هم به دور بعد نمیرسم!
همون مقدماتی حذف میشم!
جلو آینه وایمیستم به خودم میگم چیزی از ارزشهای من کم نمیشه!

 

/ 33 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همون

حالا تا سال نود چهار که دوباره عاشق شی ما باید صبر کنیم تا وبلاگت رو اپ کنی .. تموم نشد دوران نقاهت شما .... ؟؟ الهی بمیره دختره ههه

میلاد

به‌به برادر میثم عزیز! به خاطر داری شعر آن شاعر فرزانه را که می‌فرمود عشق یک چیزی مثل کشک و دوغ می‌باشد؟ من نمی‌دانم چرا دوستان فکر می‌کنند تو حتما باید عاشق یک دختر باد بر زلف آمده باشی!

احمد

سلام وبلاگ خیلی زیبایی دارین خوشحال میشم به من سری بزنی به امید دیدار یا حق ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯

تنهاترین پرنده

همیشه این بهترین ها نیستند که به فینال می رسند بارسلونا رو ببین ! چلسی بهتر بود؟ اومدم اینجا چون دلم برای جنس حرفهایت تنگ شده بود اما باز یاد فوتبال افتادم.....

قصه شاه پریون

زمانی كه به جای پناه گرفتن زیر چتر "خـــــــدا" تحت سست ترین و فانی ترین مخلوقات خدا پناه میگیریم موقع ضربه خوردن دیگه حق گلایه كردن نداریم

نازی

دروووود... چرا به روز نمی کنی بلاگتو؟؟؟ اگه حال داشتی به بلاگ منم بیا !!