# موز

بیخیال اصلا!

. . . اصلا بیخیال این صوبتا. یکم عکسایی که تو اینستاگرام گذاشتم (گرفتم) رو به سمع و نظرتون برسونم بلکه یار پسندید مرا!  
/ 14 نظر / 68 بازدید